ГОЛОВНА

Журнал "Мистецтво та освіта" – всеукраїнське науково-методичне видання

ISSN 2308-8885

Журнал включено до переліку вітчизняних наукових фахових видань (Наказ МОН України від 09.03. 2016 р., № 241); галузі науки: педагогічні, філософські, мистецтвознавство
Журнал реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, включено до міжнародних реферативних і наукометричних баз даних: Google Scholar, CrossRef, INDEX COPERNICUS; Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.), ERIH PLUS
Засновники видання: Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
Рік заснування: 1996
Основні напрями видання: 

- висвітлення проблем теорії, історії мистецької освіти, теорії та методики виховання, методики викладання музики, образотворчого та інших мистецтв – 13 Педагогічні науки (спеціальності – 011, 012, 013 (13.00.01, 13.00.07, 13.00.08), 014 (13.00.02), 015 (13.00.04);

-  висвітлення проблем філософії мистецької освіти, етики, естетики, філософської антропології, філософії культури - 09 Філософські науки (спеціальності -  03 (09.00.03, 09.00.04, 09.00.07, 09.00.08, 09.00.10);

-  висвітлення актуальних проблем історії і теорії музичного, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтв, мистецтва дизайну - 17 Мистецтвознавство (спеціальності -  02 (17.00.03, 17.00.05, 17.00.06, 17.00.07)

Журнал призначений для науковців, методистів, учителів мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів України та інших навчальних закладів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів

Журнал виходить трьома мовами: українською, англійською та російською.

Періодичність видання:  4 рази на рік.
Журнал "Мистецтво та освіта" є передплатним виданням.

Передплатні індекси: 74645 (для фізичних осіб), 9732 (для юридичних осіб), 87128, 87129 (для фізичних і юридичних осіб, що проживають на територіях Донецької і Луганської областей)

Розповсюдження журналу здійснюється державним підприємством "ДП Преса".

Офіційний сайт видання http://artedu.com.ua
Сторінка журналу "Мистецтво та освіта" на Facebook

Електронна пошта: artedu77@gmail.com