ГОЛОВНА

Журнал "Мистецтво та освіта" – всеукраїнське науково-методичне видання

ISSN 2308-8885
Журнал включено до переліку вітчизняних наукових фахових видань (Наказ МОН України від 09.03. 2016 р., № 241); галузь науки -педагогічна
Журнал включено до міжнародних реферативних і наукометричних баз даних: Index Copernicus International ; Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.)
Засновники видання: Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
Рік заснування: 1996
Основні напрями видання: висвітлення проблем теорії, історії мистецької освіти, теорії та методики виховання, методики викладання музики, образотворчого та інших мистецтв
Журнал призначений для науковців, методистів, учителів мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів України та інших навчальних закладів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів мистецько-педагогічного профілю
Журнал виходить трьома мовами: українською, англійською та російською.
Періодичність видання 4 рази на рік.
Журнал "Мистецтво та освіта" є передплатним виданням. Передплатні індекси: 74645 (для фізичних осіб), 09732 (для юридичних осіб)
Розповсюдження журналу здійснюється державним підприємством "ДП Преса".
Офіційний сайт видання http://artedu.com.ua
Сторінка журналу "Мистецтво та освіта" на Facebook
Електронна пошта: artedu77@gmail.com
Головний редактор: Рагозіна Вікторія Валентинівна