ISSN 2308-8885

Журнал «Мистецтво та освіта» – всеукраїнське науково-методичне видання, спрямоване на висвітлення проблем теорії, історії мистецької освіти, теорії та методики виховання, методики викладання музики та образотворчого мистецтва.

Журнал включено Вищою атестаційною комісією (ВАК) України до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата в галузі педагогічних наук (бюлетень ВАК № 5, 2010 рік, постанова президії ВАК України від 14.04. 2010 р., № 1-05/3). На сторінках журналу висвітлюється досвід кращих учителів мистецьких дисциплін і художньої культури.

Журнал «Мистецтво та освіта» був перереєстрований у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 17.06.2015 р. Серія КВ, № 21388-11188 ПР).

Засновники журналу: Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

У складі редакційної ради і редакційної колегії журналу 9 докторів наук, з яких 8 – доктори педагогічних наук. Більшість членів редакційної колегії працюють у системі інститутів Національної академії педагогічних наук України. Серед членів редакційної колегії – зарубіжні вчені Росії і Казахстану.

Журнал «Мистецтво та освіта» надсилається до провідних наукових бібліотек країни, в тому числі Центральної наукової бібліотеки України, Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського.

Журнал включено до міжнародної науково-метричної бази даних Index Copernicus International, 2016