РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Редакційна колегія журналу «Мистецтво та освіта» 

 

Рагозіна Вікторія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, головний редактор журналу «Мистецтво та освіта», Україна (голова)

https://orcid.org/0000-0002-3694-2054

http://www.researcherid.com/rid/V-3968-2018

vlavian@ukr.net

 

Гавриш Наталія Василівна - доктор педагогічних наук,  професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9254-558X

http://www.researcherid.com/rid/

rodinaga@ukr.net

 

Комаровська Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук,  старший науковий співробітник, завідувач лабораторії художньо-естетичного виховання і мистецької освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3679-9673

http://www.researcherid.com/rid/5920-2018

oksana.komarovska@gmail.com 

 

Коновець Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук,  професор, старший науковий спіробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Україна

https://orcid.org/0000-0003-1884-2559

http://www.researcherid.com/rid/2530-2017

mriya13@mail.ru

 

Масол Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, науковий керівник і експерт проекту ЮНЕСКО з  мистецької освіти в Україні, національний координатор з розвитку інформаційного ресурсу «Обсерваторія мистецької освіти країн–учасників СНД», Україна

https://orcid.org/0000-0002-5847-3500

http://www.researcherid.com/rid/Q- 8698-2018

lmasol@ukr.net

 

Миропольська Наталія Євгеніївна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7469-5111

http://www.researcherid.com/rid/5908-2018

nataliamyropolska@gmail.com

 

Шайгозова Жанерке Науризбаївна – кандидат педагогічних наук Російської Федерації і Республіки Казахстан, член Союзу художників Республіки Казахстан, член Національного комітету з охорони нематеріального культурного спадку Республіки Казахстан, старший викладач кафедри методики викладання образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, культури і спорту Казахського Національного педагогічного університету імені Абая, Казахстан

https://orcid.org/

http://www.researcherid.com/rid/

zanna_73@mail.ru

 


Шевнюк Олена Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3247-2374

http://www.researcherid.com/rid/Q-8175-2018

shevol@i.ua

 

Школяр Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Російської академії освіти, Росія

https://orcid.org/

http://www.researcherid.com/rid/

mail@raop.ru