Редакційна колегія

Редакційна колегія журналу "Мистецтво та освіта"

Рагозіна Вікторія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, головний редактор журналу "Мистецтво та освіта", Україна (голова)
https://orcid.org/0000-0002-3694-2054
http://www.researcherid.com/rid/V-3968-2018

Гавриш Наталія Василівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Україна
https://orcid.org/0000-0002-9254-558X
http://www.researcherid.com/rid

Комаровська Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії художньо-естетичного виховання і мистецької освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3679-9673
http://www.researcherid.com/rid/5920-2018

Коновець Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий спіробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1884-2559
http://www.researcherid.com/rid/2530-2017

Масол Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, науковий керівник і експерт проекту ЮНЕСКО з мистецької освіти в Україні, національний координатор з розвитку інформаційного ресурсу "Обсерваторія мистецької освіти країн–учасників СНД", Україна
https://orcid.org/0000-0002-5847-3500
http://www.researcherid.com/rid/Q- 8698-2018

Миропольська Наталія Євгеніївна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7469-5111
http://www.researcherid.com/rid/5908-2018

Шайгозова Жанерке Науризбаївна – кандидат педагогічних наук Російської Федерації і Республіки Казахстан, член Союзу художників Республіки Казахстан, член Національного комітету з охорони нематеріального культурного спадку Республіки Казахстан, старший викладач кафедри методики викладання образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, культури і спорту Казахського Національного педагогічного університету імені Абая, Казахстан
https://orcid.org
http://www.researcherid.com/rid

Шевнюк Олена Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3247-2374
http://www.researcherid.com/rid/Q-8175-2018

Школяр Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Російської академії освіти, Росія
https://orcid.org
http://www.researcherid.com/rid