РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Шайгозова Жанерке Науризбаївна (голова) – кандидат педагогічних наук, асоційований професор, асоційований професор кафедри художньої освіти, Казахський Національний педагогічний університет імені Абая, член Союзу художників Республіки Казахстан, член Національного комітету з охорони нематеріального культурного спадку Республіки Казахстан при Національній комісії у справах ЮНЕСКО і ІСЕСКО, Казахстан

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8167-7598

 

Султанова Мадіна Эрнестовна, кандидат мистецтвознавства, ассоційований професор, ассоційований професор, Казахський національний педагогічний університет імені Абая, Казахстан

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7959-1856

 

Давидович Ніца,  PhD, професор, керівник оцінювання якості та навчальної підготовки, керівник програми підготовки вчителів, викладач, університет Аріеля, Ізраїль.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-7273-903X

 

Гирдзияускене Рута, PhD, викладач Клайпедського університету, національний координатор та член правління Європейської асоціації музики в школі (EAS), член правління Європейської асоціації музичних педагогів та дослідників дітей молодшого віку (MERYC), президент Литовської асоціації вчителів музики (LMMA), член правління Литовської асоціації освітніх досліджень (LETA), член координаційної ради Литовської музичної освіти, експерт комісії Міністерства освіти і науки Литви, Литва

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8167-7598

 

Сакун Айта Валдуровнадоктор філософських наук, завідувач кафедри філософії, політології та українознавства, доцент кафедри філософських і правових дисциплін, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

ORCID ID http://orcid.org/0000-0002-7889-2358

 

Ганаба Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна

ORCID ID 0000-0002-4373-7075

 

Антоненко Тетяна Леонардівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна

ORCID ID 0000-0001-7588-382X

 

Біницька Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2111-5275

 

Тарарак Наталія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Україна

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5350-8594

 

Гаврілова Людмила Гаврилівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1814-5323

 

Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9112-3468

 

Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  Україна

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8454-0642

 Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання і мистецької освіти, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3679-9673

 

Федоренко Світлана Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8517-9975

 

Рагозіна Вікторія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3694-2054

 

Пиж’янова Наталія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9347-6566