ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

Метою діяльності Всеукраїнського науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта» є висвітлення у вітчизняному та світовому науковому просторі широкого спектру науково-інноваційних досліджень у галузі теорії та методики мистецької освіти для науково-методичного забезпечення викладання мистецтва в закладах освіти різних типів і рівнів акредитації, відповідно до стратегічних напрямів із забезпечення державної політики в галузі мистецької освіти.

 

Специфіка і тематична спрямованість видання.  Основні напрями видання: висвітлення проблем теорії, історії мистецької освіти, теорії та методики виховання, методики викладання музики, образотворчого та інших мистецтв; висвітлення проблем філософії мистецької освіти, етики, естетики, філософської антропології, філософії культури; висвітлення актуальних проблем історії і теорії музичного, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтв, мистецтва дизайну.

 

Пріоритетні завдання редакційної колегії Всеукраїнського науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта» : підвищувати науковий рівень видання та імідж видання у наукових колах; забезпечувати наукові та морально-етичні стандарти і принципи відбору наукових матеріалів; акумулювати й презентувати основні вітчизняні та зарубіжні тенденції розвитку теорії і методики мистецької освіти, головні результати дослідницьких пошуків різних наукових шкіл; сприяти поширенню вітчизняного досвіду дослідження проблем педагогіки мистецтва і мистецької освіти  у світовому інформаційному просторі.

 

Решення про прийняття статей до публікації
Редакційна колегія, керуючись основними вимогами до публікацій, їх відповідності науковій спеціалізації журналу залишає за собою право приймати статтю до друку чи відмовити автору. Стаття може бути прийнята до публікації, відхилена або повернена автору для доопрацювання. Остаточне рішення щодо прийняття або відхилення статті приймається колегіально.

 

Неупередженість
Основний критерій публікації наукової роботи у виданні – ступінь відповідності змісту та оформлення вимогам до підготовки рукописів до видання у Всеукраїнському науково-методичному журналі «Мистецтво та освіта» 

Конфлікти інтересів

Редакція Всеукраїнського науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта» при відмові у публікації наукових статей керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва.
Матеріали неопублікованих статей не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень.
Редакційна колегія зобов’язується співпрацювати та взаємодіяти з авторами статей, надавати їм необхідну інформацію та поради щодо можливості подання наукової роботи до публікації.

 

Дотримання наукової етики в публікаціях і в процесі роботи редакції
Всеукраїнський науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта» підтримує етичні вимоги до наукових публікацій Комітету з етики в публікаціях (СОРЕ). Ці вимоги встановлюють основні норми поведінки й обов’язків членів будь-якого наукового співтовариства у ставленні один до одного та до громадськості, забезпечують право кожного автора на інтелектуальну власність. Усі залучені до процесу публікації особи (автори, рецензенти, редактори) мають орієнтувались на принципи етики у наукових публікаціях.