ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ

Всеукраїнський науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта" створений у лютому 1996 року (Свідоцтво про реєстрацію у Міністерстві України у справах преси та інформації від 16.02.1996 р., Серія КВ, № 1833).

Першими засновниками видання стали Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Київська дитяча Академія мистецтв.

Журнал "Мистецтво та освіта" був затверджений як наукове фахове видання України: перелік № 1 наукових фахових видань України (бюлетень ВАК України №2 за 1997 р.) та перелік № 2 наукових фахових видань України (бюлетень ВАК України № 5 за 1999 р.).

Науково-методичне видання "Мистецтво та освіта" висвітлює проблеми теорії, історії мистецької освіти (спеціальність 13.00.01), теорії та методики виховання (спеціальність 13.00.07), методики викладання музики та образотворчого мистецтва (спеціальність 13.00.02).

На сторінках часопису презентуються науково-теоретичні підходи й практичні інновації в галузі мистецької педагогіки, мистецької освіти в Україні та зарубіжних країнах (Білорусія, Казахстан, Киргизстан, Польща, Росія та ін.), а також досвід кращих учителів мистецтва України.

Від дня заснування журналу дев’ятнадцять років (1996 – 2015 рр.) на посаді головного редактора його очолювала Масол Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, фахівець у галузі педагогіки мистецтва (з 1986 по 2015 рр. – науковий співробітник (науковий, старший, провідний) лабораторії естетичного виховання Інституту педагогіки та Інституту проблем виховання Національної педагогічної академії України, автор понад 300 публікацій, у тому числі монографії "Загальна мистецька освіта: теорія і практика", 30 підручників і понад 20 посібників з мистецтва і художньої культури, Концепції художньо-естетичного виховання учнів, затвердженої Міністерством освіти і науки України; нині – науковий керівник і експерт проекту ЮНЕСКО з мистецької освіти в Україні, національний координатор з розвитку інформаційного ресурсу "Обсерваторія мистецької освіти країн – учасників СНД".

У 2015 році журнал "Мистецтво та освіта" був перереєстрований у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 17.06.205 р. Серія КВ, № 21388-11188 ПР). Засновники журналу: Інститут проблем виховання Національної педагогічної академії України, Інститут обдарованої дитини Національної педагогічної академії України.

У редакційну раду і редакційну колегію всеукраїнського науково-методичного видання входять 9 докторів наук, з яких 8 – доктори педагогічних наук. Більшість членів редакційної колегії працюють у системі Інститутів Національної академії педагогічних наук України. Серед членів редакційної колегії – зарубіжні вчені з Росії і Казахстану.

Журнал "Мистецтво та освіта" надсилається до провідних наукових бібліотек країни, у тому числі до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Журнал "Мистецтво та освіта" незмінно входить до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата в галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р.).

Видання реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (з 1996 р.), індексується Google Scholar (з 2015 р.), CrossRef (з 2018 р.), включено до міжнародних реферативних і наукометричних баз даних: Index Copernicus International (з 2016 р.), Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.) (з 2017 р.), ERIH PLUS (з 2020 р.).

Діє сайт видання.