До уваги рецензентів

Рецензент висловлює свою думку щодо представленого на розгляд редакції журналу рукопису, оцінює його науковий рівень. Після ознайомлення зі статтею рецензент заповнює «Форму рецензування» та обирає одну з рекомендацій:

А) Рекомендувати рукопис до друку – стаття готова до публікації і приймається без змін.

Б) Рекомендувати рукопис до друку після внесення автором незначних правок – стаття може бути опублікована за умови врахування автором зауважень і побажань рецензента та внесення правок.

В) Повернути на доопрацювання авторові з повторним рецензуванням – стаття потребує ґрунтовного доопрацювання автором відповідно зауважень рецензента  та надсилання її на повторне рецензування.

Г) Рекомендувати надіслати рукопис в інше видання – стаття не відповідає тематиці журналу.

Д) Відхилити рукопис – стаття не відповідає вимогам журналу.

Рецензент (за бажанням) може залишити свої коментарі та виправлення в тексті рукопису, що можуть використовуватися автором у процесі доопрацювання. Рецензент підписує відгук та завіряє свій підпис печаткою установи, де працює.

Відгук експерта з обов’язковим висновком надсилається до редакції.

Відгук експерта на рукопис без вказування його даних редакція надсилає авторові для ознайомлення та доопрацювання (у разі необхідності).

Форма рецензування